Oferta

     Oferta prowadzonych zajęć przez nauczycieli Szkoły Muzycznej Musichome skierowana jest do żłobków i przedszkoli. Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające odbywają się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu w placówkach równolegle z rokiem szkolnym . Ich program dostosowany jest do omawianej tematyki zajęć ogólnorozwojowych.

     Dysponujemy własnymi pianinami cyfrowymi, które dostarczamy do placówek na okres prowadzenia przez nas zajęć. Instrumenty są nowe, stabilne, nie wymagają strojenia. Podczas zajęć korzystamy również z własnych instrumentów perkusyjnych oraz innych pomocy dydaktycznych: chustki, obręcze, woreczki. Każde zajęcia są zaplanowane tak, żeby dzieci mogły poznawać nowe treści muzyczne przez różne formy umuzykalniania: śpiew, taniec, słuchanie muzyki, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja - wokalna (rytmiczna, melodyczna) oraz instrumentalna.