Metody / koncepcje

     Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające prowadzone przez nauczycieli ze Szkoły Muzycznej Musichome, wyróżnia szeroki wachlarz metod pracy oraz wykorzystywanie wszystkich form umuzykalniania: śpiew, taniec, słuchanie muzyki, gra na instrumentach oraz improwizacja.

Metody, jakich elementy przeplatają się przez zajęcia to propozycje: Rudolfa Labana, Émile'a Jaques-Dalcroze'a, Carla Orffa, Zoltána Kodály'a oraz Edwina E. Gordona. Ta mozaika metod pozwala na pełną inkulturację muzyczną dziecka w wieku przedszkolnym.