Korzyści dla placówek

  • nieodpłatnie wypożyczamy nowe instrumenty  - pianina cyfrowe, na czas prowadzenia przez nas zajęć,
  • pomagamy w przygotowaniu dzieci do uroczystości,
  • posiadamy studio nagrań, nagrywamy wybrane przez nauczycieli piosenki okolicznościowe do celów dydaktycznych przed uroczystościami, piosenki są w odpowiednich tonacjach, dostosowane są do możliwości wykonawczych dzieci w określonym wieku,
  • dysponujemy wysokiej klasy sprzętem nagłośnieniowym wykorzystywanym na imprezach,
  • raz w roku szkolnym organizujemy zabawę dla dzieci z muzyką graną przez zespół na żywo,
  • posiadamy własne instrumentarium Orffa -25 szt – każdego instrumentu – oraz inne instrumenty i pomoce dydaktyczne,
  • posiadamy uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą E. E. Gordona,
  • oferujemy zniżki dla kadry na naukę w Szkole Muzycznej Musichome