Śpiew

Śpiew

Lekcje śpiewu - emisji głosu.
Są to zajęcia indywidualne dla dzieci od 5 lat, młodzieży oraz dorosłych, oparte o programy dostosowane do Państwa zainteresowań, możliwości i potrzeb. Uczeń wybiera program zgodnie ze swoimi upodobaniami. Terminy tych zajęć ustalane są indywidualnie. Istnieje możliwość nagrania zajęć. Zajęcia prowadzi nauczyciel śpiewu, na wybranych zajęciach obecny jest akompaniator - pianista.

Maciej Sławny

Śpiew - emisja głosu

Magda Janicka

Śpiew - emisja głosu