Fortepian dla Przedszkolaka

Fortepian dla przedszkolaka

Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo wymagającym uczniem. Jego możliwości poznawcze są nieograniczone, jednak skupienie się na nauce jest bardzo trudną czynnością. Dlatego ucząc gry na fortepianie najmłodsze dzieci korzystamy z metod pracy dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Program wybierany jest w oparciu o klasyczne metody nauki gry na fortepianie, które zaproponowała Anna Maria Klechniowska oraz w oparciu o dorobek współczesnych pedagogów - metodyków zajmujących się wczesną edukacją muzyczną: Lidia Bajkowska, Ludmiła Bas, Mirosława Gawryłkiewicz (Nutka Milutka). Nasi nauczyciele korzystają również z własnych metod pracy.

Treści nauczania ułożone są w sposób spiralny. Polega to na realizacji tych samych zagadnień w trakcie całego cyklu nauczania i prowadzi do stopniowego oraz systematycznego doskonalenia umiejętności pianistycznych.

Fortepian dla przedszkolaka
Podczas zajęć koncentrujemy się na:

  • kształtowaniu prawidłowego aparatu gry i właściwej postawy przy instrumencie,
  • poznawaniu zasad notacji muzycznej,
  • rozwijaniu wrażliwości i wyobraźni muzycznej oraz osobowości artystycznej,
  • zachęcaniu do samodzielnej pracy.

Zachęcamy rodziców do uczestnictwa w zajęciach, dzięki czemu będą Państwo mogli na bieżąco śledzić postępy swojej pociechy i kontynuować proces edukacji w domu.